Hoofdzaak - Wie wij zijn - Verslaving - Prometa protocol - De buren - Tijdwinst - Contact
     

 

Verslaving is een ziekte van de hersenen

 
 

Alcoholverslaving

 
 

Cocaïneverslaving

 
 
 

Diagnostische criteria volgens de DSM IV ten aanzien van afhankelijkheid van een middel

Een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf maanden voordoen:

 • tolerantie zoals gedefinieerd door ten minste één van de volgende:
  (a) een behoefte aan duidelijk toenemende hoeveelheden van het middel om een intoxicatie of de gewenste werking te bereiken
  (b) een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel
 • onthouding, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende:
  (a) het voor het middel karakteristieke onthoudingssyndroom
  (b) hetzelfde (of een nauw hiermee verwant) middel wordt gebruikt om onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden.
 • het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd gebruikt dan het plan was
 • er bestaat de aanhoudende wens of er zijn weinig succesvolle pogingen om het gebruik van het middel te verminderen of in de hand te houden
 • een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten, nodig om aan het middel te komen (bijvoorbeeld verschillende artsen bezoeken of grote afstanden afleggen), het gebruik van het middel (bijvoorbeeld kettingroken), of aan het herstel van de effecten ervan
 • belangrijke sociale of beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd vanwege het gebruik van het middel
 • het gebruik van het middel wordt gecontinueerd ondanks de wetenschap dat er een hardnekkig of terugkerend sociaal, psychisch of lichamelijk probleem is dat waarschijnlijk veroorzaakt of verergerd wordt door het middel (bijvoorbeeld actueel cocaïnegebruik ondanks het besef dat een depressie door cocaïne veroorzaakt wordt of doorgaan met het drinken van alcohol ondanks het besef dat een maagzweer verergert door het alcoholgebruik).

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Hoofdzaak - Wie wij zijn - Verslaving - Prometa protocol - De buren - Tijdwinst - Contact